QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Nhật Bản 24h (viết tắt JAPAN24H)  phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. JAPAN24H  không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

JAPAN24H không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ.

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến JAPAN24H, trước hết khách hàng phải thông báo cho người phụ trách càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện trong khi sử dụng dịch vụ để JAPAN24H có cơ hội khắc phục vấn đề đó.

Nếu vẫn chưa hài lòng về dịch vụ thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ JAPAN24H. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

KHUYẾN MẠI

Các  dịch vụ và đơn hàng được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.

Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang website: http://duhoc24h.com.vn/ và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với http://duhoc24h.com.vn/

QUAN HỆ THƯ TỪ

Khi hoàn thành một đăng ký, bạn đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, cung cấp cho bạn những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của bạn, và chúng tôi có thể gửi email mời bạn điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.

 

You aren’t the only one seeking to hire someone else write my essay. Students are put with greater pressure than they ever have been to deliver. Students who are part-time have to take on the responsibility to manage their schedules. Students that speak a second language find it difficult to balance their studies and other commitments. It’s often hard for https://www.arsenalamerica.com/category/front-page/ students to identify a good place to receive help for the writing process at universities.

How to Write a Nursing Research Paper

Research papers in nursing follow an GradeMiners established format. The title page should contain the title of the paper, the authors’ names courses codes university, professor’s name and the date of submission. A running head should be placed in the header of the page and should concisely summarize the paper. The title should catch the attention of the reader. It must be concise, clear and devoid of unnecessary words. After the title, you need to write the body of the document.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *