QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Nhật Bản 24h (viết tắt JAPAN24H)  phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. JAPAN24H  không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

JAPAN24H không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ.

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến JAPAN24H, trước hết khách hàng phải thông báo cho người phụ trách càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện trong khi sử dụng dịch vụ để JAPAN24H có cơ hội khắc phục vấn đề đó.

Nếu vẫn chưa hài lòng về dịch vụ thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ JAPAN24H. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

KHUYẾN MẠI

Các  dịch vụ và đơn hàng được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.

Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang website: http://duhoc24h.com.vn/ và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với http://duhoc24h.com.vn/

QUAN HỆ THƯ TỪ

Khi hoàn thành một đăng ký, bạn đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, cung cấp cho bạn những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của bạn, và chúng tôi có thể gửi email mời bạn điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.